Mariette Hamer

mariette hamer
mariette hamer

Mariette Hamer is een Amsterdamse die taalkunde studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is een Nederlandse politica en vakbondsleider die sinds 2014 voorzitter is van de Sociaal-Economische Raad. De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste economische adviesraad van Nederland.

Op 12 mei 2021 stelden Sigrid Kaag en Mark Rutte SER-voorzitter Mariette Hamer voor als nieuwe kabinetsformatie-informateur, hetgeen door de Tweede Kamer werd aanvaard

mariette hamer
mariette hamer

Kabinetvorming 2021

Vanwege het Nederlandse kinderopvangtoeslagschandaal trad in januari 2021 het derde kabinet Rutte af. Partijen wilden een snelle kabinetsformatie sinds de verkiezingen van maart 2021 te midden van de COVID-19-epidemie plaatsvonden. De leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Mark Rutte adviseerde zelfs om de coalitie in twee helften te splitsen, waarbij de partijen eerst samenwerken aan een herstelplan voor de fiscale crisis.
Sommige partijen hebben tijdens de campagne al eerder hun voorkeur uitgesproken voor coalitiepartners. De radicaal-rechtse partijen Partij voor de Vrijheid (PVV) en Forum voor Democratie mochten niet samenwerken door de CDA en de VVD (FvD). De VVD maakte duidelijk dat ze naast het CDA wil regeren.

 mariette hamer
mariette hamer

GroenLinks stelde voor een coalitie te vormen met de progressieve partijen D66 en PvdA, maar beide partijen weigerden. GroenLinks en PvdA gaven beiden aan pas in het kabinet te treden als ook de andere partij of de Socialistische Partij (SP) toetrad. In tegenstelling tot eerdere verkiezingen sluit de SP samenwerking met de VVD niet uit. Ook de Partij voor de Dieren (PvdD) stond na de benoeming van partijleider Esther Ouwehand open voor toetreding tot het kabinet. Coalitiebondgenoten D66 en ChristenUnion (CU) benadrukten hun verschillen op medisch-ethisch gebied problemen tijdens de campagne, waardoor samenwerking tussen beide partijen onwaarschijnlijk is.

Mariette Hamer als Informateur

 mariette hamer
mariette hamer

Haar eerste prioriteit na de coronacrisis was om zich te concentreren op herstel- en transitiebeleid. Daarna moest ze volgens de motie een coalitie zoeken om een ​​regering te vormen. Ze vroeg de wetgevende leiders om op 17 en 18 mei bijeen te komen, na een verdeling van 18 stemmen. Ook werden ze ondervraagd over coalitievoorkeuren, ondanks dat de gesprekken grotendeels inhoudelijk waren.

Mariette Hamer ontmoette in totaal 28 vertegenwoordigers over specifieke onderwerpen, waaronder jongerenorganisaties, vertegenwoordigers van de culturele sector en burgemeesters. Hamer bracht de laatste week van haar werk door met het zoeken naar een coalitie. Ze voegde er aan het einde van de week aan toe dat hoewel er weinig wezenlijke verschillen waren, de partijen toch weigerden samen te werken in een kabinet. Hamer kwam tot de conclusie dat de formatie in een patstelling was beland. In een gezamenlijk gesprek met VVD, D66, CDA, PvdA, GL en CU heeft ze partijen er dit weekend toe aangezet om tot overeenstemming te komen.

Als de impasse aan het einde van het weekend niet was doorbroken, bood Hamer aan dat Kaag en Rutte samen zouden werken aan het opstellen van de basis voor een regeerakkoord, waar andere partijen zich daarna bij kunnen aansluiten.

mariette hamer
mariette hamer

Mariette Hamer wordt wel een strategische verbinder genoemd. Onderhandelen was het hoogtepunt van haar carrière.